Historia

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1945 roku jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno - Melioracyjnych, a od 1952 roku jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. W 1991 roku Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę pracowniczą. Spółka przejęła cały majątek, oraz wszelkie zobowiązania po byłym przedsiębiorstwie państwowym. W 1994 roku po spłaceniu wszelkich zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu przejęcia majątku - stała się jego właścicielem.

W czerwcu 2006 r. firma BUSKOPOL Spółka z o.o. stała się jedną z firm Grupy KEM z Dąbrowy Górniczej.
Nastąpiło to poprzez wykupienie 98% akcji Spółki BUSKOPOL od pracowników firmy przez przedsiębiorstwo KEM, które jest jednym z 500 największych polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w rynku stali, złomu oraz budownictwie. Dzięki wejściu w skład firm wchodzących do GRUPY KEM wyraźne wzrósł potencjał finansowy Spółki pozwalając na łatwiejsze pozyskiwanie kredytów na inwestycje.
Występując wspólnie w ramach konsorcjum z pozostałymi członkami GRUPY KEM na duże przetargi w których łączy się możliwości finansowe, kadrowe i sprzętowe pozwoliło na konkurowanie z największymi firmami w Polsce i umożliwiło pozyskiwanie dużych kontraktów.

W 2004r "Buskopol" Sp z o.o. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska. Dzięki certyfikatowi klienci będą mogli być pewni, że współpracują z firmą rzetelną i przede wszystkim zarządzaną w oparciu o międzynarodowe standardy jakości.

W dniu 29.09.2010r Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Spółka z o.o. zmienia nazwę na "BUSKOPOL" S.A.

W 2016r, akcje BUSKOPOLu zostały sprzedane prywatym osobom.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl