Aktualności

25.05.2018

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych (RODO)
W związku z tym informujemy Państwa że BUSKOPOL S.A. będzie przetwarzał dane zgodnie z ww Rozporządzeniem

04.10.2014

W dniach 15-19 wrzesień br. Agencja Polsko-Chorwackiej Współpracy Gospodarczej we współpracy z Polsko-Chorwacką Izbą Przemysłowo-Handlową zorganizowała wizytę polskich przedsiębiorców w Chorwacji na której przebywał również Prezes Zarządu "BUSKOPOL" Franciszek Żurawski.

06.09.2014
W dniu 8 sierpnia 2014 roku konsorcjum firm "AKWEDUKT" Sp. z o.o. z Kielc i "BUSKOPOL" S.A. wystartowało w przetargu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” Kontrakt SK2- Gmina Swarzędz – Część I." Przetarg organizowany był przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina
25.06.2014
Zgodnie z umową zawartą w dniu wczorajszym tj. 24.06 br. z Gminą Busko-Zdrój na wykonanie zadania "Wzrost konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych  od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w  Busku-Zdrój”
18.04.2014

Po niespełna 3 tygodniach od przetargu, dziś nastąpiło podpisanie umowy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji  Urządzeń Wodnych w Łodzi (ul. Solna 14, 91-423 Łódź) na zadanie ""Dolina Warty VII – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 – 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki” nr sprawy:  DZ/331/18/2014.

03.08.2013

W dniu 27 lipca 2013r  konsorcjum firm BUSKOPOL i AKWEDUKT Kielce zrealizowało Kontrakt "Zadanie Nr V - System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy" realizowanego w ramach Projektu "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy, nr 6/FS/2010/1e." którego Zamawiającym były Wodociągi w Głuchołazach. 

 

15.10.2012

Dziś wygraliśmy przetarg na zadanie "Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu krakowskiego, woj. małopolskie – usuwanie szkód powodziowych na potoku Cedron w km 1+200 – 1+400, 1+530 – 1+630, 1+750 – 6+000 w msc. Wola Radziszowska, gm. Skawina." ogłoszony przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Krakowie.

30.06.2012

Wczoraj odbył się odbiór techniczny robót dla zadania pn. "Budowa kanału Radwan - Smęgorzów, msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smęgorzów, gm.Dąbrowa Tarnowska , pow. dąbrowski."  którego Zamawiającym był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

12.04.2012

W dniu wczorajszym tj. 12 kwietnia Konsorcjum firm w składzie: BUSKOPOL S.A. jako Lider oraz Partner Konsorcjum WOD-KA-MEL wygrało przetarg na skanalizowanie miejscowości Bereza powiat bialski.

24.01.2012

Po ponad 2 miesiącach od przetargu, dziś nastąpiło długo oczekiwane podpisanie umowy na zadaniu "Udrożnienie koryta rzeki Kalinka w km rzeki 0+000-9+471, w miejscowości Kalina Mała, gm. Miechów, Kalina Wielka, Śladów, Janowice, gm. Słaboszów, pow. Miechowski." w Małopolskim Zarządzie Melioracjii Urządzeń Wodnych w Krakowie.

23.01.2012

W dniu 11 stycznia w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej „Partner” w miejscowości Lędziny został podpisany kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Hołdunów.

14.12.2010

Dziś zakończyliśmy realizacje zadania pt. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu-Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin" rozpoczętą w dniu 12 listopada 2009.

01.12.2010

W ostatnich 6 miesiąch wykonaliśmy dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach "Zabudowę wyrwy prawym wale Kanału Strumień", "Zabudowę wyrwy w lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Winnica", oraz "Odbudową śluzy wałowej na lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Łęka."   za łączną kwotę 3 mln złotych.

 

26.11.2010

W dniu wczorajszym komisja złożona m.in. z pracowników Inwestora - Urzędu Gminy Mniów dokonała odbioru końcowego na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów – zadanie 3 Mniów – Węgrzynów - Borki", a w ubiegłym tygodniu nasza firma zakończyła II etap kanalizacji Gminy Kije.

30.10.2010

W dniu 26 października 2010r  konsorcjum firm KEM, BUSKOPOL i ZUiRW zrealizowało Kontrakt "Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie Gminy Miasta Kędzierzyn-Koźle" w ramach Proketu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie Koźlu." którego Zamawiającym były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w KK. 

01.03.2010

W dniu 5 i 21 sierpnia oraz 15 września 2009r konsorcjum firm PIOŚiM "HYDROMEL" z Końskich oraz PBWiOŚ "BUSKOPOL z Buska wystartowało w 3 przetargach:"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Rogówi w części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową,Staromłyńską, Odludną i Fabryczną." "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica i Modliszewice. Budowa Kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w miejscowości Modliszewice" oraz w "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3" w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

04.06.2009

W dniu dzisiejszym Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz wręczał statuetki w III Edycji Powiatowego Konkursu LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Nasza Firma otrzymała wyróżnienie.
Statuetkę i dyplom upamiętniający odebrał w imieniu firmy Dyrektor Spółki Pan Franciszek Żurawski
.

02.06.2009

Dokładnie za dwa tygonie tj. 16.06 o godzinie 10.00 odbędzie się odbiór końcowy zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz – etap II  (strona zachodnia)"

29.05.2009
W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace na zadaniu "Zabezpieczenie placu budowy oraz jego uporządkowanie wraz z pilnymi robotami odtworzeniowymi w związku z zerwaniem kontraktu: 02.4/1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice i  Boguszowice Stare.” nr PIU-342/00006/08."
13.01.2009

W dniu 18.12.2009 zostały ukończone prace na kontrakcie pod nazwą: "Modernizacja Gospodarki Ściekowej Gliwice-Żerniki III" w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją i budową i odwodnieniem dróg.
Zamawiającym było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
Liderem Konsorcjum była Spółka z o.o. „KEM”  z Dąbrowy Górniczej

10.10.2008

W dniu wczorajszym komisja złożona m.in. z pracowników Inwestora - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach dokonała odbioru końcowego na zadaniu "Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej w Kielcach". 

03.09.2008

Zgodnie z umową zawartą w dniu 25.08.2008r z Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach a konsorcjum firm P.B.W. i O.Ś. BUSKOPOL Sp. z o.o. z Buska-Zdroju i P.I.O.Ś. i M. HYDROMEL Sp. z o.o. z Końskich na wykonanie zadania "Odbudowa rzeki Kinety, gm. Łubnice i Połaniec, woj. świętokrzyskie" jest 3,5 miesiąca do 15 grudnia 2008r.

29.08.2008

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa w Katowicach pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a konsorcjum firm w składzie: KBS Diament Serwis z Psar oraz P.B.W. i O.Ś. "BUSKOPOL" Sp. z o.o. na roboty budowlane polegające na rozbiórce wieży dyspozytorskiej zlokalizowanej na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

01.08.2008

W dniu 25.07.2008 zostala zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego PBW w Sandomierzu oraz Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Melioracyjnych w Sandomierzu
na wykonanie części zadania p.n. "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Kamień Nowy – Szczytniki: w km 0+500 – 1+500 w m. Kamień Nowy, 2+800 – 3+200 w m. Mściów, 3+350 – 5+000 w m. Bożydar, 5+600 – 7+800 w m. Szczytniki, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie"

24.07.2008

W dniu 7 maja 2008 roku konsorcjum firm KEM z Dąbrowy Górniczej, BUSKOPOL z Buska-Zdroju i HYDROMEL z Końskich wystartowało w przetargu "Budowa kanalizacji w zlewni ulic Gruntowej i Karniszewickiej" podzielony na dwie części. Przetarg organizowany był przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach. 

12.05.2008

Nazwa zadania: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004)
Zadanie Nr 2/Kontrakt NR 2 na roboty budowlane (część D)".
 

18.04.2008

W dniu wczorajszym tj. 17 kwietnia Konsorcjum firm w składzie: KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej- Lider Konsorcjum oraz Partnerzy: BUSKOPOL Sp. z o.o. z Buska – Zdroju oraz HYDROMEL Sp. z o.o. Końskie podpisało umowę na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz.

07.04.2008

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace na zadaniu "Budowa Kompleksu Mieszkaniowego w Zakopanym przy ulicy Ciągówka.

13.12.2007
Wczoraj odbył się odbiór techniczny robót dla zadania pn "Wykonanie umocnienia rowu przy drodze gminnej Baranów-Chwalikówka gmina Busko-Zdrój."
30.11.2007
Zakończone zostały prace polegające na "Usunięciu drzew i zakrzaczenia na rzece Wschodniej w km 0+000-11+500 na terenie gm. Połaniec i Łubnice pow. Staszów".
25.11.2007
W dniu jutrzejszym ma się odbyć odbiór końcowy robót na zadaniu: "Prace zabezpieczające podłoże wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gm. Nowy Korczyn i Pacanów, woj. świętokrzyskie".
10.11.2007

W listopadzie odbyło się uroczyste odebranie zbiornika retencyjnego na rzece Troi w miejscowości Włodzienin.

15.10.2007
Rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu: " Prace zabezpieczające podłoże wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gmin Nowy Korczyn i Pacanów, woj. Świętokrzyskie".
01.01.2007
Za tydzień odbędzie się zabawa choinkowa.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl