Aktualności

01.08.2008

Rozbudowa wałów Wisły

W dniu 25.07.2008 zostala zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego PBW w Sandomierzu oraz Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Melioracyjnych w Sandomierzu
na wykonanie części zadania p.n. "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Kamień Nowy – Szczytniki: w km 0+500 – 1+500 w m. Kamień Nowy, 2+800 – 3+200 w m. Mściów, 3+350 – 5+000 w m. Bożydar, 5+600 – 7+800 w m. Szczytniki, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie"

Spółka nasza otrzymała do wykonania odcinek wału w km. 3+350 - 4+350 w miejscowości Bożydar. W ramach umowy do wykonania są: roboty pomiarowe i karczowanie drzew, budowa wałów rzecznych, roboty ziemne i konstrukcyjne, budowa  dróg technologicznych, remont  drogi w międzywalu i rogatki, dowóz gruntu z rezerwy.  Termin wykonania w/w prac został ustalony na koniec 2008 roku. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl