Aktualności

10.10.2008

Zakończenie prac w Kielcach

W dniu wczorajszym komisja złożona m.in. z pracowników Inwestora - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach dokonała odbioru końcowego na zadaniu "Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej w Kielcach". 

Zakres prac obejmował wykonanie kanałów o średnicy od 200 do 600mm o łącznej długości 800 mb oraz ponad 40 studzienek kanalizacyjnych. Odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl