Aktualności

13.01.2009

Gliwice Żerniki III zakończone

W dniu 18.12.2009 zostały ukończone prace na kontrakcie pod nazwą: "Modernizacja Gospodarki Ściekowej Gliwice-Żerniki III" w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją i budową i odwodnieniem dróg.
Zamawiającym było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
Liderem Konsorcjum była Spółka z o.o. „KEM”  z Dąbrowy Górniczej

Łącznie na w/w zadaniu wykonano prawie 15km kanalizacji sanitarnej fi 160-315, oraz ponad 11 km kanalizacji deszczowej fi 200-600. Zadanie obejmowało wykonanie ponad 700 studni żelbetowych i 850 studni PVC. Dodatkowo zmodernizowano i wybudowano 10 km dróg i ułożono 4500 m2 chodnik

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl