Aktualności

30.10.2010

Po 2,5 roku zrealizowany Kędzierzyn Koźle

W dniu 26 października 2010r  konsorcjum firm KEM, BUSKOPOL i ZUiRW zrealizowało Kontrakt "Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie Gminy Miasta Kędzierzyn-Koźle" w ramach Proketu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie Koźlu." którego Zamawiającym były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w KK. 

Prace wykonywane były na obszarach zurbanizowanych terenu miasta K.K. i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniamiwykonanie następującego zakresu: Budowa kanałów deszczowych  PVC fi 200-400 i żelebetowych fi 500-1200 o łącznej długości 16,5 km, renowancja bezwykopowa kanałów - 700 m, regulacja cieków - 1,2 km, ponad 90 wylotów kanalizacji deszczowej, zamontowanie osadników i separatorów w ilości  55szt oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej, z trylinki, z kostki betonowej z podbudową - 77000 m2. Łączny koszt zadania ponad 15 mln EURO.     

 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl