Aktualności

26.11.2010

Mniów i Kije zakończone

W dniu wczorajszym komisja złożona m.in. z pracowników Inwestora - Urzędu Gminy Mniów dokonała odbioru końcowego na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów – zadanie 3 Mniów – Węgrzynów - Borki", a w ubiegłym tygodniu nasza firma zakończyła II etap kanalizacji Gminy Kije.

Zakres prac Mniów I obejmował wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej PCV fi 160-250 o łącznej długości prawie 11 km, kolektorów tłocznych fi 160-200 - 2 km, 550 studzienek kanalizacyjnych fi 315-1000 z tworzyw sztucznych oraz 3 szt przepompowni ścieków 50-90 m3/h. Odbiór zakończył się w terminie z wynikiem pozytywnym.

 

W ramach zadania Kiej II wykonano: sieć kanalizacyjną PCV fi 160-200 o długości 20km, sieć tłoczną PE 90-110 - 6km, studzienki PCV 315-1000 - 700szt i 8 pompowni sieciowych wraz z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym w miejscowościach Umianowice,  Hajdaszek,  Kokot,  Wierzbica i  Wymysłów.  

Należy tutaj dodać, że pierwszy etap (około 19km) również wykonała nasza firma, jako podwykonawca firmy "REM-WOD" z Kielc w roku 2006.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl