Aktualności

14.12.2010

Wełnin skanalizowany

Dziś zakończyliśmy realizacje zadania pt. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu-Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin" rozpoczętą w dniu 12 listopada 2009.

Zrealizowaliśmy sieć kanalizacyjną:
grawitacyjną PCV fi 160-200 mm - łącznie 9 km,  sieć tłoczną PE fi 40-140 mm - łącznie 3 km,
ponad 330 studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego Dn 600-1000, przepompownie przydomowe Dn800 - 3szt, pompownie sieciowe Dn1200 - 4 szt, przewierty rurą stalową Dn 274 - 356
Zrealizowaliśmy sieć wodociągową:
kanay z rur PE fi 90 - 225 - łącznie 1,7 km, przewierty rurą PE 150 - 250, odbudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego, z kostki brukowej i z mieszanki min.-bit.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl