Aktualności

01.03.2010

Rogów, Kornica i Koczwara rozpoczęte

W dniu 5 i 21 sierpnia oraz 15 września 2009r konsorcjum firm PIOŚiM "HYDROMEL" z Końskich oraz PBWiOŚ "BUSKOPOL z Buska wystartowało w 3 przetargach:"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Rogówi w części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową,Staromłyńską, Odludną i Fabryczną." "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica i Modliszewice. Budowa Kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w miejscowości Modliszewice" oraz w "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3" w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

Oferta konsorcjum została uznana za najlepszą w w/w przetargach i w połowie października podpisane zostały umowy pomiędzy UMiG Końskie a Konsorcjantami na ich realizację. Nasza firma zobowiązała się do zrealizowania w ramach konsorcjum miejscowości Rogów (kan. sanitarna fi 150-200 - 9km, studnie fi 600 i fi 1200 bet - 400szt, pompownie przydomowe - 4szt, odtworzenie nawierzchni - 3000m2) Kornica (kan. sanitarna fi 200 - 3km, studnie fi 1200 bet - 130 szt, nawierzchnie z tłucznia - 4000m2) i Koczwara (kan. grawita fi 160-250 - 16km, kan. tłoczna fi 90-160 - 6km, przepompowie ściekowe 4szt) za kwotę ponad 17 mln złotych w ciągu 24 miesięcy.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl