Aktualności

01.12.2010

Wyrwy w wałach

W ostatnich 6 miesiąch wykonaliśmy dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach "Zabudowę wyrwy prawym wale Kanału Strumień", "Zabudowę wyrwy w lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Winnica", oraz "Odbudową śluzy wałowej na lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Łęka."   za łączną kwotę 3 mln złotych.

 

W ramach zadań wykonano: kubatura zasypów/nasypów - 23000 m3, humusowanie skarp - 10000 m2, zakup i
dowiezienie gruntu - 13000  m3, powierzchnia uszczelnienia matą bentonitowa - 1000 m2, powierzchnia
umocnienia skarp i korony biowłókniną - 1800 m2, umocnienie skarp geokratą  - 115 m2,  ubezpieczenie
wylotu śluzy betonową niecką wypadową (wykonanie iniekcji na przewodzie istniejącej śluzy poprzez
wtłoczenie przez otwory do gł. 8m masy uszczelniającej - 160 m2, wbicie ścianki szczelnej stalowej G-46
H-5m - 10m) oraz droga technologiczna z płyt betonowych - 6000 m2.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl