Aktualności

23.01.2012

Kontrakt Lędziny część 4

W dniu 11 stycznia w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej „Partner” w miejscowości Lędziny został podpisany kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Hołdunów.

Kontrakt o wartości ponad 25 mln zł netto przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości ok. 24 km. Wykonawca zobowiązany będzie  również do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń. Termin wykonania zamówienia to 15 grudnia 2014r.
Jest to pierwszy z czterech kontraktów na budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej, który zostanie zrealizowany w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl