Aktualności

24.01.2012

Kalinka Kalinka ....

Po ponad 2 miesiącach od przetargu, dziś nastąpiło długo oczekiwane podpisanie umowy na zadaniu "Udrożnienie koryta rzeki Kalinka w km rzeki 0+000-9+471, w miejscowości Kalina Mała, gm. Miechów, Kalina Wielka, Śladów, Janowice, gm. Słaboszów, pow. Miechowski." w Małopolskim Zarządzie Melioracjii Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Zadanie obejmuje wykoszenie traw i porostów 76 tys m2, karczowanie pni ponad 1000 szt, roboty ziemne 9 tys m3, wykonanie opasek z kiszek faszynowych 14 tys m, wykonanie narzutu kamiennego ponad 1 tys m3, mechaniczne plantowanie powierzchni wraz z obsianiem 95 tys m2, remont przepustów oraz wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 1500 m2.

Termin wykonania: koniec wakacji 2012r.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl