Aktualności

15.10.2012

Usuwanie szkód powodziowych

Dziś wygraliśmy przetarg na zadanie "Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu krakowskiego, woj. małopolskie – usuwanie szkód powodziowych na potoku Cedron w km 1+200 – 1+400, 1+530 – 1+630, 1+750 – 6+000 w msc. Wola Radziszowska, gm. Skawina." ogłoszony przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Krakowie.

Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych - 1,441km - usunięcie zatorów w dnie, usunięcie powalonych drzew oraz wycięcie drzew i krzaków - wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem skarp, udrożnieniem i odżwirowaniem dna potoku na poszczególnych odcinkach - wykoszenie skarp potoku - 21 760 m2 - wykonanie opasek brzegowych z narzutu kamiennego na wyściółce faszynowej - 495 m - wykonanie opasek brzegowych z narzutu kamiennego na geowłókninie - 926 m - wykonanie opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie - 374 m - wykonanie opasek z faszyny luzem - 321m - rozbiórkę budowli siatkowo- kamiennych - 38 m - stabilizacja dna palisadami z pali drewnianych wypełnionych kamieniem - 21 sztuk - remontu ubezpieczeń skarp z płyt ażurowych typu Krata 90x60x10 - 78 m 2 - zabudowa wyrw w dnie potoku narzutem kamiennym 404 m 3 - plantowanie, obsianie skarp - 8871,8 m 2

Przewidywany termin zakończenia  - koniec grudnia br.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl