Aktualności

18.04.2014

Dolina Warty VII

Po niespełna 3 tygodniach od przetargu, dziś nastąpiło podpisanie umowy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji  Urządzeń Wodnych w Łodzi (ul. Solna 14, 91-423 Łódź) na zadanie ""Dolina Warty VII – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 – 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki” nr sprawy:  DZ/331/18/2014.

Oferta konsorcjum firm PIOŚiM "HYDROMEL" z Końskich oraz "BUSKOPOL" z Buska została uznana za najlepszą. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja prawostronnego wału rzeki Warty w km 2+119 ÷ 5+123 na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 710 do początku prawego wału rzeki Niniwki o łącznej długości 3004 m. Polegać ona będzie na podwyższeniu istniejącego wału i  istniejących przejazdów wałowych, umocnienie korony wału geokratą, wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego, zabezpieczenie skarpy odwodnej wału przeciw bobrom, uzupełnienie narzutu kamiennego luzem oraz udrożnienie przepustu pod drogą wojewódzką.
Powyższa inwestycja zwiększy ochronę przeciwpowodziową pobliskich terenów leżących w pobliżu rzeki Warty, a także zabudowań mieszkalnych. Wynagrodzenie umowne wynosi 2,8 mln zł. Termin realizacji kwiecień 2015r.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl