Aktualności

30.11.2007

Zakończenie robót na terenie gm. Połaniec i Łubnice

Zakończone zostały prace polegające na "Usunięciu drzew i zakrzaczenia na rzece Wschodniej w km 0+000-11+500 na terenie gm. Połaniec i Łubnice pow. Staszów".
W czasie prac trwających od 19 października ścięto ponad 2 tys. drzew o średnicy od 10-70 cm jednocześnie wykarczowano i spalono 1,5 ha gęstych krzaków. dodatkowo usunięto 700 m3 gałęzi i nieczystości z koryta rzeki. Obecnie budowa została zamknieta i oczekujemy na ustalenie daty odbioru końcowego.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl