Kanalizacja Rzezawa

NAZWA ZADANIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzezawa”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Rzezawa

DATA WYKONANIA: 12.2002 - 10.2003

ZAKRES:
- kolektory sanitarne PCV Ø200-315 mm – 17,3 km
- przykanaliki PCV Ø160 mm – 7,0 km
- studnie betonowe i PCV Ø425mm-1200 mm – 1171 szt.
Sieć ciśnieniowa z przepompowniami ścieków:
- rurociągi tłoczne PE Ø50-200mm – 0,8 km
- przepompownie sieciowe ścieków z zasileniem energetycznym – 7szt.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl