Kanalizacja Kostomłoty

NAZWA ZADANIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach II (Laskowa, Bruśnia) –Etap I gm. Miedziana Góra”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

DATA WYKONANIA: 11.2002 - 05.2003

ZAKRES:
- kanały sanitarny PVC Ø 200-400 mm – 4,3 km
- przyłącza PVC Ø 160 mm – 3,3 km
- studnie kanalizacyjne na kolektorach i przykanalikach PVC Ø 400 i PE 1000mm – 312 szt
- renowacja i umocnienie rowu przydrożnego – 2,8 km
- przepusty na zjazdach na w/w/ rowach – 0,6 km
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl