Boisko Szczaworyż

NAZWA ZADANIA: „Budowa boisk rekreacyjno-sportowych w Szczaworyżu, Gmina Busko-Zdrój”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 06.2004 – 09.2004

ZAKRES:
– nawierzchnie z miesz. min. asfalt o gr.7 cm (warstwa wiążąca i ścieralna) i podbudową z tłocznia o gr. 15cm - 1474m2
– obrzeża betonowe boisk - 296m
– chodniki z kostki betonowej wraz z warstwą odsączającą - 243m2
– obrzeża betonowe chodników - 67m
– nawierzchnie z żużla (bieżnie) gr. 4 cm z warstwą odsączającą gr. 30cm - 48,8m2
– konstrukcje wsporcze słupków pod piłko-chwyty z montażem siatki - 2,607 Mg
– zakup i montaż urządzeń sportowych (bramki, kosze, słupki, próg do skoku w dal) - 10szt - urządzenie terenów zielonych (trawniki) - 1958 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl