Kanalizacja Żarki

NAZWA ZADANIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Żarki”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach

DATA WYKONANIA: 09.2003 - 09.2004

ZAKRES:

- kolektor sanitarny Ø 200 - 250 z rur PCV – 6,7 km
- przykanaliki Ø 160 - 200 z rur PCV – 4,0 km
- kanał tłoczny Ø 90 z rur PE – 0,08 km
- studnie kanalizacyjne – 538 szt
- przepompownie ścieków – 1 szt
- nawierzchnie asfaltowe – 4 581,00 m2
- nawierzchnie z kostki – 1 063,00 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl