Kanalizacja Busko-Zdrój

NAZWA ZADANIA: "PL 01.06.07.02 ROZWÓJ TURYSTYKI W BUSKU-ZDROJU"

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 09.2003 - 10.2004

ZAKRES:
- kolektory sanitarne Ø 160-315 z rur PCV - 37,2 km
- studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø 400 mm
   i betonowe Ø 1000-1200 mm – ponad 1600 szt.
- kanały tłoczne Ø63 - 160 z rur PE – 1,8 km
- przepompownie ścieków – 2szt.
- nawierzchnie asfaltowe – ponad 14 tys.m2
- przewierty pod drogami fi 250-600mm – 1,2 km
- kubatura wykopów i zasypów z zagęszczeniem - ponad 100 tys.m3.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl