Kanalizacja Gliwice Żerniki

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Żerniki” w ramach projektu ISPA 2000/PL/16/P/PE/003-02”.

ZAMAWIAJĄCY: Prinż S.A. Holding Katowice

DATA WYKONANIA: 12.2004 - 11.2005

ZAKRES:
- kolektory sanitarne z rur PCW Ø 200-315mm – 8,7 km
- przykanaliki sanitarne z rur PCW Ø 160-200mm – 1,6 km
- studnie kanalizacyjne betonowe Ø1000-1200mm – 199 szt
- studnie kanalizacyjne PE Ø 400 mm – 337 szt.
- kolektory deszczowe z rur PCW Ø 315-500 mm – 4,5 km
- przyłącza deszcz. z rur PCW Ø 200mm – 1,2 km
- studnie betonowe Ø 1000-400mm – 161 szt.
- studnie PE Ø 400mm – 211 szt
- wpusty uliczne – 63 szt.Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl