Kanalizacja Grabowiec

NAZWA ZADANIA: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym i przyłączami w msc. Grabowiec.”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

DATA WYKONANIA: 06.2004 - 02.2005

ZAKRES:
- kanał grawitacyjny z rur PRAGMA Ø160-200mm– 7,6 km
- kanał ciśnieniowy z rur PE Ø 90mm – 0,4 km
- studzienki TEGRA 1000mm – 270 szt.
- pompownie kanalizacyjne z zasilaniem elektr. – 2 szt.
- przykanaliki z rur PE Ø 32 i PVC Ø 160mm – 0,8 km
- pompownie przydomowe z zasilaniem elektr. – 2 szt.
- nawierzchnie drogowe:
- dywanik asfaltowy gr. 4 cm – 11 tys. m2
- nawierzchnia asfaltowa 4cm, podbudowa z tłucznia 20 cm i piasku 15cm – 363 m2
- tłuczniowa 10cm i piasek 10cm – 2 364 m2
- tłuczniowa 21cm i piasek 10cm – 884 m2
- chodnik: - nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm – 825 m2
- obrzeże chodnikowe 20x6cm – 1,8 km
- krawężnik betonowy 20x30cm – 1,8 km
- ubezpieczenie rowu płytami żelbetowymi – 1918,8 m2
- przepusty drogowe z rur bet. z przyczółkami Ø 400-600 mm – 0,2 km
- przewierty pod drogami z rur stal. Ø 108-324 mm – 0,4 km
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl