Kanalizacja Kije

NAZWA ZADANIA: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Kije”.

ZAMAWIAJĄCY: „REM-WOD” Sp. z o.o. Kielce

DATA WYKONANIA: 03.2006 - 12.2006

ZAKRES:
- kanał sanitarny z rur PVC Ø 160-200 mm – 18,5 km
- rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 0,7 km
- studnie PCV Ø 400mm i  kręgów betonowych Ø 1200mm – 631 szt
- przewierty Ø 300mm – 0,5 km
- odspajanie skał w wykopach – 2 634 m3
- odtworzenie nawierzchni z kamienia oraz asfaltowej– 2 523 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl