Park Siesławice

NAZWA ZADANIA: „Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo w miejscowości Siesławice”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 02.2006 – 08.2006

ZAKRES:
– roboty ziemne i przygotowawcze - 1kpl
– obrzeża betonowe - 1,3 km
– podbudowa: tłuczeń, geowłóknina, mieszanka gliniasto-żwirowa, piasek, pospółka, ziemia urodzajna, torf - 4857m2
– nawierzchnie w tym:
- boisko sportowe trawiaste - 2422m2
- bieżnia 3-torowa ceglana - 258m2
- alejki Hanse Grand - 2177m2
– tereny zielone: drzewa i krzewy liściaste i iglaste - 5360m2
– pawilon gospodarczy - 1kpl
– mała architektura i zieleń: murek z kamienia wapiennego, ławki parkowe, kosze na śmieci, rzeźba ogrodowa, głazy narzutowe-1kpl
– instalacje elektryczne: wewnętrzne budynków, oświetlenie terenu - 1kpl
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl