Park Zdrojowy w Busku-Zdroju

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz Parku Zdrojowego w Busku - Zdroju”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju

DATA WYKONANIA: 03.2006 - 09.2007

ZAKRES:
1. Mostki żelbetowe długości 12,00 m i szerokości 2,50 m - 4 szt.
2. Instalacje sanitarne zewnętrzne budynku gospodarczego:
- kanały z rur PCV Ø 160 - 110 mm - 0,35 km
- pompownie zasilające sieć nawadniającą - 1 kpl.
3. Oświetlenie zewnętrzne parku:
- układanie kabli - 4,7 km
- montaż słupów i opraw oświetleniowych - 102 szt.
4. Roboty nawierzchniowo – drogowe:
- usunięcie humusu - 18 974 m2
- warstwa odsączająca gr. 20 cm - 17 336 m2
- podbudowa z kruszywa gr 15-20 cm - 16 781 m2
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6-8cm -8337m2
- nawierzchnie z kostki kamiennej 10x10x10 cm - 3 200 m2
- nawierzchnie z żużla paleniskowego – 6 181 m2
- obrzeża betonowe 30*8 cm - 11 km
- odwodnienie liniowe ACO - 55 m
5. Sieć nawadniająca:
- rurociągi z rur PE Ø 32-63 mm - 1,6 km
- skrzynki połączeniowe z zaworem Ø 25 - 30 szt.
6. Stawy rekreacyjne:
- stawy - oczka wodne szt. 4 o łącznej powierzchni - 0,23 ha
- kanał z rur PCV Ø 160 - 250mm - 0,7 km
- kanał z rur Wipro Ø 600 mm - 0,2 km
- uszczelnienie folią FOLGAM H gr. 1 mm - 3 718 m2
- umocnienie skarp geokratą TABOSS Td - 2 212 m2
7. Zieleń parkowa i elementy małej architektury:
- urządzenie trawników parkowych - 9,95 ha
- obsadzenie kwietników bylinami na pow. - 6 118 m2
- sadzenie krzewów iglastych, liściastych i żywopłotowych - 6 202 szt.
- sadzenie drzew iglastych i liściastych - 419 szt.
- montaż ławek parkowych - 67 szt.
- montaż koszy na śmieci - 67 szt.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl