Zbiornik retencyjny Włodzienin

NAZWA ZADANIA: „Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi gmina Branice i gmina Głubczyce”.

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji "HYDROMEL" S-ka z o.o

DATA WYKONANIA: 01.2006 - 09.2007

ZAKRES:

- ułożenie bentomaty typ SP (masa bentonitu >5000 g/m2) - 40 028,8 m2
- ułożenie geowłókniny typ GEON 400 (400g/m2) - 14 320,8 m2
- umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi gr. 0,3m i 0,5m - 3 322,0 m3 - 10 892,0 m2
- umocnienie skarp płytami żelbetowymi ażurowymi 100x75x12,5 cm - 670,9 m2
- wykonanie bruku gr 20 cm z kamienia łamanego - 1 338,6 m2
- rurociąg z rur żelbetowych śr. 1800 mm - przepust - 15 m
- rurociąg z rur żelbetowych śr. 1400 mm - przepust - 16m
- budowle żelbetowe BH 20 - 34,78 m3
- formowanie z zagęszczaniem skarp brzegów zbiornika - 31 405,5 m3
- roboty ziemne - 41 821,2 m3
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm, 20 cm i 30 cm - 12 631,3 m2
- wykonanie palisady śr. kołków 10-12 cm - 225,7 m
- plantowanie - obrobienie na czysto powierzchni skarp -50 756,8 m2
- usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm - 3 509,4 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl