Oczyszczalnia i kanalizacja w N.Korczynie

NAZWA ZADANIA: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Nowy Korczyn – Budowa oczyszczalni i kanalizacji w m. Grotniki Duże i Nowy Korczyn – realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Nowym Korczynie

DATA WYKONANIA:
10.2005 - 08.2007

ZAKRES:
- kanalizacja sanitarna podciśnieniowa - 20 km
- studzienki z zaworem próżniowym fi 65mm Schluffa - 439 szt
- studzienki PE Ø 600 mm i PCV Ø 425 mm - 19 szt.
- przepompownia ścieków o wydajności 1,11 l/sek
- przyłącza: rurociągi z rur PCV Ø 160-200 mm - 5,5 km
- studzienki PCV Ø 425 mm - 258 szt.
- oczyszczalnia ścieków z zasilaniem energetycznym wydajności 178,4 m3/dobę
- przepompownia przewałowa z zasilaniem energetycznym
- rurociąg wody czystej PE Ø 50 mm - 0,5 km
- uszczelnienie zbiorników oczyszczalni folią PCV gr. 0,7mm - 25 738 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl