Kanalizacja Pińczów

NAZWA ZADANIA: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej północnej części Gminy Pińczów – etap I”.

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie

DATA WYKONANIA: 09.2005 - 11.2006

ZAKRES:
Kanalizacja sanitarna:
- kanał sanitarny Ø 200 - 300 mm - 7,6 km
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm PVC - 3,2 km
- rurociąg ciśnieniowy Ø 63 - 225 mm PE – 3,6 km
- studzienki Ø 1200 mm żelbetowe i Ø 315 - 400 mm PVC – 344 szt.
- przepompownia ścieków - tłocznia zasilaniem energetycznym – 3 kpl
- przepompownie przydom. – 20 kpl
Wodociąg:
- sieć wodociągowa Ø 50 - 225 mm PE – 22,6 km
- przyłącza wodociągowe Ø32÷50 mm PE –11,4/395 km/szt
- studnie wodomierz. Ø 1000 mm żelbetowe – 128 kpl
- studnie Ø 1200 mm żelbet z zaworem odpow. – 2 kpl
- kontenerowa przepompownia wody kompletna z zasilaniem energetycznym – 1 kpl
- przewierty Ø 108 ÷ 406 mm – 0,6 km
- nawierzchnia asfaltowa, tłucz., żużlowa – 3 107 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl