Kanalizacja sanitarna i deszczowa Sławków

NAZWA ZADANIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla obsługi EUROTERMINALU w Sławkowie – zlewnia C, D”

ZAMAWIAJĄCY: INSTAL” – Kraków S.A

DATA WYKONANIA: 06.2006 - 04.2007

ZAKRES:
- kanał deszczowy Ø 315 mm PVC – 1,1 km
- kanał sanitarny Ø 200-250 mm PVC – 3,6 km
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm PVC – 0,6 km
- rurociąg ciśnieniowy Ø 63-180 mm PE – 5,0 km
- rurociąg ciśnieniowy - wodociąg Ø 90 mm PE – 0,2 km
- studzienki Ø 1200-1500 mm żelbetowe i Ø 425 mm PVC– 171 szt
- przepompownia ścieków – 1 kpl
- przepompownie przydomowe – 66 kpl
- przewierty Ø 250 ÷ 324 mm – 0,2 km
- rury osłonowe dwudzielne Ø 100 ÷ 200 mm – 0,1 km
- nawierzchnia asfaltowa 7cm + tłuczeń 28cm – 2400 m2
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl