Umocnienie rowu Baranów

NAZWA ZADANIA: „Wykonanie umocnienia rowu przy drodze gminnej Baranów-Chwalikówka gmina Busko-Zdrój."

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 11.2007 - 12.2007

ZAKRES:
Przedmiotem odbioru były roboty budowlane dotyczące umocnienia płytami ażurowymi i korytkami ściekowymi rowu przydrożnego drogi gminnej Baranów-Chwalikówka na odcinku długości 225mb.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl