Kompleks mieszkaniowy w Zakopanym

NAZWA ZADANIA: „Budowa Kompleksu Mieszkaniowego w Zakopanym przy ulicy Ciągówka."

ZAMAWIAJĄCY: "KEM" Sp. z o.o. Dział Generalnego Wykonawstwa

DATA WYKONANIA: 01.2008 - 04.2008

ZAKRES: Włączenie i uszczelnienie kanału z rur kamionkowych  fi 250 - 30m, fi 600 - 80m,
studnie fi 1200 - 6 szt, rurociąg tymczasowy PE fi 600 L-120m,
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl