Odbudowa rzeki Kinety

NAZWA ZADANIA: „Odbudowa rzeki Kinety gm. Łubnice i Połaniec, woj. świętokrzyskie"

ZAMAWIAJĄCY: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

DATA WYKONANIA: 09.2008 - 12.2008

ZAKRES:
- regulacja i odbudowa koryta rzeki Kinety o długości 9,506km:
   - roboty ziemne - 27 tys.m3,
   - plantowanie skarp i dna - 33 tys. m2,
   - darniowanie skarp - 11 tys. m2,
   - humusowanie z obsianiem trawą - 21 tys m2
- rozebranie istniejących budowli, tj. przepustów ramowych  na drogach powiatowych i rurowych oraz mostów rolniczych,
- umocnienie kiszką faszynową fi 10-20 - 16,5 km,
- wykonanie mostków rolniczych L-9m w ilości 8 szt,
- ułożenie przepustów z/bez piętrzenia o średnicach fi 80-140 - długości 200 mb i ilości 23szt,
- układanie dróg z płyt żelbetowych
- odtworzenie filtrów szuwarowo trzcinowych.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl