Gliwice Żerniki III kanalizacja

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Gospodarki Ściekowej Gliwice-Żerniki III" Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/0003-02c w zakresie" 

ZAMAWIAJĄCY
: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DATA WYKONANIA: 02.2007 - 12.2008

ZAKRES:
-Kanalizacja sanitarna z rur PVC  fi 315 - 1.4 km, - fi 250 - 4.7 km, fi 200  - 6,3km, fi 160 - 2,5km.
-Studnie (kan.sanitarna) żelbetowe fi 1000-12000 - 380 kpl, studnie PVC fi 425-600 - 530 kpl.
-Kanalizacja deszczowa fi 400-600 - 2.5km, fi 200-315 - 8km
-Studnie (kan.deszczowa) żelbetowe fi 1000-15000 - 350 kpl, studnie PVC fi 425 - 350 kpl.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl