Kanalizacja Bytom

NAZWA ZADANIA: „"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/pl/16/c/pe/004) Zadanie nr 6/kontrakt nr 6 na roboty budowlane, część C"

ZAMAWIAJĄCY
: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

DATA WYKONANIA: 03.2009 - 12.2009

ZAKRES:
-kolektory PVC Ø  160-400 mm - 8,3 km
- studnia żelbetowa Ø 600 - 1200 mm  - 300 kpl
- studnia PE/PP/PCV Ø 400 mm         - 215 kpl.
- przewiert sterowany rurą stalową i kamionkową Ø 160 - 273 mm - około 1 km
- nawierzchnie  5 tys m2

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl