Kanalizacja Gliwice Dolna Wieś

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Dolna Wieś."

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

DATA WYKONANIA: 07.2008 - nadal trwa

ZAKRES:
-
kolektory PCV fi 160-200 - 1,6 km,  fi 250-300 - 1,9 km, fi 400-600 - 0,9 km,
-drenaże z fi 110 - 1,1 km,
-kanały tłoczne fi 90 - 0,2 km, PE fi32- 125 - 2,3 km,
-wpusty deszczowe 44szt,
-studnie 364szt.
-tłocznia - 1szt.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl