Wodociąg Bytom Szombierki

NAZWA ZADANIA: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004)
Zadanie Nr 2/Kontrakt NR 2 na roboty budowlane (część D)"

ZAMAWIAJĄCY
: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

DATA WYKONANIA: 05.2008 - nadal trwa

ZAKRES:
Sieć wodociągowa w dzielnicy Szombierki - Etap II z rur PE100 średnicy fi 110- 315. Łączna długość 11,5 km. Dodatkowo przyłącza wodociągowe z PE80 o długości 3,7 km oraz odtworzenie nawierzchni ulic i chodników.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl