Kanalizacja Koczwara

NAZWA ZADANIA: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3" w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E 26-200 Końskie

DATA WYKONANIA: 11.2009 - 09.2012r

ZAKRES:
Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych fi 200 - 250 mm = 13,4 km, przyłącza z rur PCV fi 160 - 200 mm = 6 km, rurociąg tłoczny z rur PE fi 63 - 160 mm = 3,4 km, przydomowa przepompownia ścieków fi 800 mm - 8szt, przepompownie sieciowe - 6szt, odbudowa nawierzchni ~23,7 tys. m2.
 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl