Kije kanalizacja

NAZWA ZADANIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije - II etap."

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije

DATA WYKONANIA: 07.2009 - 11.2010

ZAKRES:
-Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 160 - 9,5km,
-Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 - 8,7km,
-Sieć kanalizacji sanitarne PE 90x5,4 - 0,3km,
-Przyłącza domowe kan.sanit.- ponad 250 szt.
-Przepompownie ścieków - 9szt. 
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl