Lubcza

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przepustowości Qśr.d. = 41 m3/d, RLM = 360 w miejscowości Lubcza."

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

DATA WYKONANIA:
08.2010 - 12.2010

ZAKRES:
komora kraty płaskiej, pompownia ścieków, osadnik wstępny, reaktor biologiczny, komora pomiarowa,
kanały międzyobiektowe, roboty wykończeniowe i towarzyszące;
część konstrukcyjno-budowlana: osadnik wstępny, złoże biologiczne, komora pomiarowa,
kontener na tablice sterowniczą i narzędzia, wylot kanału ścieków oczyszczonych,
droga wewnętrzna i plac manewrowy, remont istniejącej drogi dojazdowej, ogrodzenie,
remont istniejącego zbiornika osadu; wraz z robotami elektrycznymi
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl