Mniów kanalizacja

NAZWA ZADANIA: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów – zadanie 3 Mniów – Węgrzynów - Borki."

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

DATA WYKONANIA
: 07.2009 - 10.2010

ZAKRES:

- kanały grawitacyjne Ø 160-250 – 10,5 km.
- studzienki kanalizacyjne PE Ø 425-1000 – 300 szt.
- przykanaliki PVC Ø 160 – 300 szt.
- kanalizacja ciśnieniowa Ø 160-200 – 2,2 km.
- przepompownie ścieków – 3 szt.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl