Wyrwy w wałach

NAZWA ZADANIA: "Zabudowa wyrwy w prawym wale Kanału Strumień", "Zabudowę wyrwy w lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Winnica", oraz "Odbudową śluzy wałowej na lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Łęka." 

ZAMAWIAJĄCY:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

DATA WYKONANIA
: 09.2010 - 12.2010

ZAKRES:

W ramach zadań wykonano: kubatura zasypów/nasypów - 23000 m3, humusowanie skarp - 10000 m2, zakup i
dowiezienie gruntu - 13000  m3, powierzchnia uszczelnienia matą bentonitowa - 1000 m2, powierzchnia
umocnienia skarp i korony biowłókniną - 1800 m2, umocnienie skarp geokratą  - 115 m2,  ubezpieczenie
wylotu śluzy betonową niecką wypadową (wykonanie iniekcji na przewodzie istniejącej śluzy poprzez
wtłoczenie przez otwory do gł. 8m masy uszczelniającej - 160 m2, wbicie ścianki szczelnej stalowej G-46
H-5m - 10m) oraz droga technologiczna z płyt betonowych - 6000 m2. (za łączną kwotę 3 mln złotych.)
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl