Kanalizacja Kornica

NAZWA ZADANIA: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornica i Proćwin" w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o Modliszewice,
ul. Piotrkowska 2E 26-200 Końskie

DATA WYKONANIA: 11.2009 - 05.2011

ZAKRES:

Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych fi 150 - 250 mm = 6,7 km, przyłącza z rur PCV fi 160 mm = 2 km, studnie betonowe fi 1200 mm = 124 kpl, odbudowa nawierzchni ~14 tys. m2, tłocznia szt 1, przydomowe pompownie ścieków - 3 szt.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl