Pobiednik

NAZWA ZADANIA: "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kościelnickiego w km 0+000 ÷ 3+020 (km rzeki 0+200 ÷ 4+000) m. Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, gm. Igołomia -Wawrzeńczyce."

ZAMAWIAJĄCY: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

DATA WYKONANIA: 09.2011 - 12.2011

ZAKRES:
Roboty ziemne - 90 tys m3,  Wzmocnienie skarp geosyntetykami - 30 tys m2, Dosypanie korony wału - 5 tys m3, Darniowanie i obsiew - 66 tys m2, Filtr żwirowo-tłuczniowy - 6 tys m3, Montaż klapy zwrotnej przepustów wałowychCopyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl