Rogów

NAZWA ZADANIA: „„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w miejscowościach Rogów i części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną” – Część 1 i 2"

ZAMAWIAJĄCY
: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o., Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E

DATA WYKONANIA: 11.2009 - 06.2012

ZAKRES:
Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych fi 150 - 250 mm = 9,7 km, przyłącza z rur PCV fi 160 mm = 7,6 km, studnie betonowe fi 1200 mm = 334 kpl, kanały deszczowe fi250 - 800mm = 4,4 km, przebudowa nawierzchni ~10 tys. m2.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl