Rybitwy

NAZWA ZADANIA: "Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w
m. Rybitwy, gm. Połaniec."

ZAMAWIAJĄCY: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

DATA WYKONANIA: 07.2011 - 12.2011

ZAKRES:
- roboty ziemne - 1,3 tys. m2,
- humusowanie skarp z obsianiem - 4,5 tys. m2,
- plantowanie skarp - 3,4 tys. m2,
- umocnienie skarp geowłókniną  - 3,5 tys. m2,
- ubezpieczenie płytami ażurowymi i JOMB - 3,2 tys. m2,
- nawierzchnie żwirowe i z płyt żelbetowych - 2,0 tys m2,
- montaż zasuwa kołnierzowych o śr. 1000 mm - 3 kpl,

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl