Kanał Strumień

NAZWA ZADANIA: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.  – etap II a terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie.

ZAMAWIAJĄCY: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

DATA WYKONANIA: 09.2011 - 12.2011

ZAKRES:
W ramach zadania wykonano zabezpieczenie przeciwfiltracyjne lewego i prawego wału Kanału Strumień na łącznej długości 3918 mb w tym: wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych metodą DSM 20 tys m2, wykonanie iniekcji niskociśnieniowej na bazie glin polimerowych głębokość , zdjęcie humusu z korony i skarp wału , dogęszczenie istniejącego wału, formowanie i zagęszczenie korpusu wału, plantowanie korony i skarp wału, wykonanie dróg i placów technologicznych z żelbetowych płyt drogowych. 

 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl