Bereza

NAZWA ZADANIA: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bereza."
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski

DATA WYKONANIA
: 04.2012 - 10.2012

ZAKRES:

- kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. 200 mm - 5,2 km;
- kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. 160 mm - 1,3 km;
- rurociąg tłoczny z rur PVC ciśnieniowych 1,0 Mpa o śr. 110 mm - 3,3 km;
- przeciski sterowane rurami PEHD fi 110-200 - ponad 600 mb;
- przewierty rurami stalowymi fi 159 - 323 - około 800 mb;
- studnie kanalizacyjne  tworzywowe Ø 425 mm - sztuk 160;
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm - sztuk 46;
- przepompownie ścieków wraz z systemem telemetrii dla gminnego systemu przepompowni ścieków

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl