Busko

NAZWA ZADANIA: „Kontrakt VI Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” w ramach Funduszu Spójności, pn. Przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Zdrój"

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 08.2010 - 07.2012

ZAKRES:
 Kanalizacja sanitarna 13 km (średnice od 160 do 500), w tym 4 km wykonane metodą bezwykopową (burstlining) oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych około 9 tys m2 i nawierzchnie z kostki brukowej 3,4 tys. m2.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl