Kalinka

NAZWA ZADANIA: "Udrożnienie koryta rzeki Kalinka w km rzeki 0+000 - 9+471 w msc. Kalina Mała, gm. Miechów, Kalina Wielka, Śladów, Janowice, gm. Słaboszów pow. miechowski."

ZAMAWIAJĄCY:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Rejonowy Inspektorat w Krakowie, 30-11 Kraków, ul. Kraszewskiego 36

DATA WYKONANIA: 01.2012 - 09.2012

ZAKRES:
 Roboty zostały wykonane na odcinku 9,47 km i obejmowały wykoszenie traw i porostów 76 tys m2, karczowanie pni ponad 1000 szt, roboty ziemne 9 tys m3, wykonanie opasek z kiszek faszynowych 14 tys m, wykonanie narzutu kamiennego ponad 1 tys m3, mechaniczne plantowanie powierzchni wraz z obsianiem 95 tys m2, remont przepustów oraz wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 1500 m2.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl