Mniów II

NAZWA ZADANIA: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków dla aglomeracji Mniów zadanie II – Zaborowice, Pieradła, Pielaki, Mniów."

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Mniowie , ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

DATA WYKONANIA: 06.2010 - 01.2012

ZAKRES:
Kolektory sanitarne PCV fi 200-250 - 9,2 km, przykanaliki 6,5 km, rurociągi tłoczne  PE fi 90 - 160 - 6,7 km, studnie PE fi 315 - 1000 - prawie 900 szt oraz 4 przepompownie ścieków wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym i monitoringiem GSM.

 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl